Úvod O plesu Program Kdy a kde Vstupenky Kontakt Press 1b
drago

Pokyny pro účastníky

Obvyklá pravidla hromadných společenských akcí
platí v zásadě i pro Fantasy ples.
Nejpodstatnější pokyny jsou zdůrazněny níže, organizátoři předem děkují účastníkům za jejich respektování.

Především Fantasy ples je kostýmovaná akce,
vstup je tedy možný pouze v odpovídajícím odění.
Co považujeme za vhodné a nevhodné je vysvětleno na stránce Kostýmy.

Vstup se zbraněmi, nebezpečnými předměty či látkami je obecně zakázán.
Zejména platí striktní zákaz užívání ale i vnášení jakékoliv pyrotechniky.

Nebude také vpuštěn nikdo s chladnou zbraní, její replikou či maketou, a to ani LARP verzí.
Neberte sebou ani oblíbený nožík na ovoce či jiné užitkové chladné zbraně nebo obranné prostředky.
Zcela výjimečně jsou přípustné makety zbraní pokud jsou malých rozměrů (např. umístěny za opaskem), nefunkční a bezpečné (bez ostrých hran) a tvoří nezanedbatelnou součást kostýmu.

Fantasy ples je nekuřácký,
nicméně kuřáci mohou popustit uzdu své vášni mimo budovu.

Každý účastník je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní účastníky. Zejména jde o nebezpečný pohyb na tanečním parketu nebo jednání zřejmě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Konzumace doneseného jídla a nápojů je zakázána.
Taktéž není povoleno čepování vody na toaletách k pití.
Porušení vede takřka vždy ke konfliktu s obsluhou, znehodnocení donesených pochutin a v krajním případě i k vyloučení z účasti.

Na místě není z prostorových důvodů možné zřídit šatnu,
na což důrazně upozorňujeme.
Pořadatelé za odložené věci neodpovídají.

Pořizování audiovizuálních záznamů je povoleno pouze se souhlasem pořadatele.
Ach ta práva autorská...
Výjimku tvoří fotografování pro osobní potřebu,
které je povoleno bez omezení.

Každý účastník je povinen respektovat také
pokyny pořadatelů na místě.

Nijak rádi, ovšem musíme závěrem zdůraznit
pro zastánce precizních formulací:
"Pořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z účasti na akci každého, kdo porušuje výše uvedené pokyny pro účastníky, a to bez nároku na vrácení vstupného."

Každý účastník zakoupením vstupenky vyslovuje souhlas s výše uvedenými Pokyny a je povinen je dodržovat po celou dobu trvání akce.

A konečně taky normální řečí...
Jde nám prostě o to, aby se na Plese všichni bavili, nikomu se nic nepřihodilo, krčma zůstala celá.
Pokud s tím máte problém, řečeno tak či tak,
doporučujeme k účasti jiné akce.

Změna vyhrazena!Partneři
2020
/* Straky na vrbě u hobitů
Fabri Armorum
Čarozem
Měšce
Hirotarova dílna

Chcete podpořit
tuto akci?
Máte zájem o spolupráci?
Hledáte nenásilnou formu propagace?

Více o tombole...

| Partneři 2019 |
| Partneři 2018 |
| Partneři 2017 |
| Partneři 2016 |
| Partneři 2015 |
| Partneři 2014 |
| Partneři 2013 |