Úvod O plesu Program Kdy a kde Vstupenky Kontakt Press 1b
drago

Fantasy ples 2014

PROGRAM

Tak probhl Fantasy ples 2014.

17:30    oteven bran plesu
18:30    Zahjen
18:45    Artuova smrt
20:15    Pestvka
20:30    Five Leaf Clover
21:30    Pestvka
21:45    Five Leaf Clover
22:45    Pestvka
23:00    ex Druhej dech
23:45    Zakonen moderovan sti
0:30    konec programu

Vce informac o kapelch zde.
Bhem pestvek se inili modertoi, a to tak e pedstavili program, inkujc, uvedli zbavn soute a vyhlsili jejich vtze.
Tradin bohat tombola byla losovna prbn, hlavn vhry byly taeny ped zakonenm moderovan sti.

Informace na tto strnce jsou historick a netkaj se aktulnho ronku!Partnei
2014
Straky na vrb u hobit anareus